Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende een versterkt geestelijkegezondheidsbeleid

van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1319 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant, het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Peter Van Rompuy, Lorin Parys en Willy Segers
1321 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de versterking van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vlaamse sociale bescherming - Brussel

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
870 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Professionele en vrijwillige oppashulp - Evolutie

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
875 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Huisartsenpraktijken en wijkgezondheidscentra - VIPA-subsidies en Impulseo-subsidies

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
863 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende cultuursensitieve zorg

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn en Cindy Franssen
1273 (2017-2018) nr. 2

Actuele vraag van Martine Taelman aan Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de stopzetting van de uitbetaling van de Impulseo-steunpunten

van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
39 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de evolutie in het aantal suïcides en suïcidepogingen

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
111 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2