Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende maatregelen om de grondrechten van kinderen en jongeren bij vrijheidsberovende en vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg te vrijwaren

van Vera Jans, Björn Anseeuw, Martine Taelman, Piet De Bruyn, Katrien Schryvers en Peter Persyn
1401 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbreiding en verdieping van de sensibiliseringsacties inzake gehoorschade en tinnitus

van Freya Saeys, Peter Persyn, Cindy Franssen, Danielle Godderis-T'Jonck, Tinne Rombouts en Tine van der Vloet
1427 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie

van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1432 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over Vlabzorginvest en de intentiebevraging bij zorgactoren

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
890 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de Vlaamse sociale bescherming en de aansluiting bij de zorgverzekering

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen
818 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Oppashulp - Stand van zaken

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
108 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over genetisch testen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Freya Saeys, Jan Bertels, Katrien Schryvers, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
1454 (2017-2018) nr. 1

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Vera Jans en Peter Persyn
1177 (2016-2017) nr. 2

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Vera Jans en Peter Persyn
1177 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2