Nieuws

Door Peter Persyn op 17 mei 2018

Op 7 mei jl. mocht ik op uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting samen met 7 collega’s parlementairen en 1 Vlaamse en 1 Waalse rusthuisdirecteur op het idyllische Zweedse eiland Tjörn het Tubberödshuis bezoeken, bekend om zijn “Tubbe-model”, een vernieuwend organisatiemodel voor de residentiële …

Door Peter Persyn op 16 mei 2018

“Samen oud worden”. Voor veel koppels thuis jarenlang een evidentie, komt in het gedrang wanneer een opname van één partner in een woonzorgcentrum zich opdringt. “De recente casus van Roger en Vera uit Kontich die na 60 jaar samenwonen tegen hun wil gescheiden werden, liet niemand onberoerd. De …

Door Peter Persyn op 4 mei 2018

Op vrijdag 27 april weigerde VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, onverwacht het protocolakkoord te ondertekenen voor de sector van de woonzorgcentra. VLOZO is de koepelorganisatie van de Vlaamse commerciële ouderenvoorzieningen en vertegenwoordigt 204 ouderenvoorzieningen, 17.000 werknemers …

Blikvangers

 • Reorganisatie van de eerste lijn in Vlaanderen

  De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg hervormen. Momenteel zijn er diverse netwerkstructuren actief op de eerste lijn. De zesde staatshervorming creëert het momentum voor de overdracht van de ondersteuning van de gezondheidsberoepen van de eerste lijn en de reorganisatie van de eerstelijnszorg. Participatie is het kernwoord in het veranderingstraject, zowel voor burger als professional.
 • De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement heeft een vacature voor een fractiemedewerker Gezondheids- en Gezinsbeleid

  Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleidscommissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op indiensttreding vanaf midden april e.k., een fractiemedewerker ‘Gezondheids- en Gezinsbeleid’.
 • Tournée Minérale

  Samen met 100 000 andere Vlamingen doe ik mee aan de actie Tournée Minérale waarbij ik in de maand februari geen alcoholische dranken zal consumeren. Doe nog snel mee en surf naar de website: https://www.tourneeminerale.be/nl.
 • Wereldaidsdag 1 december 2016

  Samen met de collega's van de commissie Welzijn staan we even stil bij de gevolgen van aids en roepen we op tot meer solidariteit. De boodschap van wereldaidsdag is er één van openheid en communicatie,zowel bij mensen met als zonder hiv. Enkel op die manier kan de kloof tussen de twee groepen, die door angst en stigma is ontstaan, overbrugd worden !
 • Betoging tegen arrestaties HDP-parlementsleden

  Opkomen met N-VA parlementsleden voor de regels van de democratie en tegen de schending van de scheiding der machten. Steun voor onze opgesloten collega's in Turkije!
 • N-VA heeft vacature voor fractiemedewerker Onderwijsbeleid

  We zoeken een fractiemedewerker Onderwijs voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleidscommissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.