Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys, Peter Persyn, Danielle Godderis-T'Jonck op 24 februari 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Lokale overheid

We zijn steeds meer verbonden met elkaar, of zo lijkt het toch, en toch zijn we steeds meer eenzaam. Met doelgerichte maatregelen willen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement daar iets aan doen. Gemakkelijk is dat niet, zegt initiatiefnemer Lorin Parys .“Eenzaamheid is een complexe …

Door Peter Persyn op 25 januari 2019

De Vlaamse Regering besliste vandaag 3 miljoen euro extra vrij te maken voor personen met jongdementie. Daarmee kunnen 203 plaatsen in woonzorgcentra gereserveerd worden voor personen met jongdementie. Tevens wordt tussengekomen in de maandelijkse factuur. “Aangezien deze personen jonger zijn dan …

Door Peter Persyn op 18 januari 2019

Sinds 1 januari 2017 heeft Vlaanderen de bevoegdheid over de zogenaamde ‘Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden’ (THAB) van het federale niveau overgenomen en onder de benaming ‘Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ opgenomen binnen de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Hieronder wordt iets …

Door Peter Persyn op 10 december 2018

Door 49 eentalig Franstalige rusthuizen op papier gelijk te stellen met tweetalige rusthuizen dreigt de tweetaligheid in meeste Brusselse rusthuizen helemaal dode letter te worden. Op 22 november 2018 keurde het Brussels Parlement met steun van Sp.a, CD&V en Open Vld een ordonnantie goed die de …

Door Peter Persyn, Liesbet Dhaene op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Ouderenzorg, Wonen en werken in Brussel

“Elke Nederlandstalige moet binnen een Brussels rusthuis verzorgd kunnen worden in het Nederlands.” Vlaams Parlementslid Peter Persyn en Brussels Parlementslid Liesbeth Dhaene maken zich zorgen over het respect voor de tweetaligheid in 49 Brusselse rusthuizen die worden overgedragen van de Franse …

Door Peter Persyn op 20 november 2018

Belangrijke problematieken bij ouderen zijn de vereenzaming[1] en sociaal isolement[2]. Uit onderzoek[3] blijkt dat 11% van onze senioren ‘zich alleen’ voelen. De N-VA wil met een tweesporenbeleid van detectie en ondersteuning een antwoord bieden op deze problematieken. Eenzaamheid is vaak geen …