3 miljoen euro voor jonge personen met dementie

Door Peter Persyn op 24 september 2018

Vandaag worden jonge personen met dementie op Vlaams niveau uitgesloten van de persoonsvolgend financiering (PVF) voor personen met een handicap van het VAPH. Hierdoor komen jonge personen met dementie en hun naaste familie onder zware financiële druk te staan.  Deze druk wordt alleen maar hoger wanneer een residentiële setting zich opdringt om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Minister van Welzijn Vandeurzen maakt nu 3 miljoen euro vrij om deze mensen financieel te ondersteunen. “De extra middelen zijn in eerste instantie bedoeld voor de personen, een 500’tal, die opgenomen moeten worden. In de nabije toekomst moet er een oplossing komen voor de gehele problematiek die in Vlaanderen circa 5.000 personen en hun families treft.” aldus een opgeluchte Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA).

In februari dit jaar werd in het Vlaamse Parlement onder impuls van Peter Persyn (N-VA), een resolutie gestemd waarin extra beleidsaandacht werd gevraagd voor jonge personen met dementie. Speerpunten van deze resolutie: de noodzaak van extra onderzoek, een versterking van het ondersteuningsaanbod en extra aandacht voor de financiële leefbaarheid voor deze gezinnen. Wanneer een blijvende opname in een instelling onvermijdelijk wordt, met maandfacturen gaande van minimaal 1.600 euro tot 2.000 euro en meer, wordt het kostenplaatje echt dramatisch. “Aangezien deze personen jonger zijn dan 65 jaar, hebben ze nog geen recht op de zogenaamde THAB - tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Vaak worden de koppels gedwongen hun woning te verkopen of uit de echt te scheiden omdat hun gezinsinkomen te hoog blijkt om in aanmerking te komen voor een uitkering.”, aldus Persyn (N-VA).   

Minister Vandeurzen neemt nu het initiatief om de financiële toegankelijkheid van het woonzorgcentrum voor jonge personen met dementie te vrijwaren. “Ik ben blij dat de minister op expliciete vraag van de betrokken families en in lijn met onze resolutie een operationele oplossing heeft voor de personen met de zwaarste noden. Nu dient er binnen afzienbare tijd een oplossing te komen voor alle jonge personen met dementie en hun families.” besluit Persyn (N-VA).

 

TOELICHTING: 
In Vlaanderen zijn er naar schatting 5.400 personen met dementie jonger dan 65 jaar. Voor de getroffen personen en gezinnen is de impact niet te onderschatten. In eerste instantie zijn er de zware psychologische en emotionele problemen binnen het gezin dat geconfronteerd wordt met een partner, vader of moeder die steeds vaker afspraken vergeet, karakteriële veranderingen vertoont, gaandeweg problemen krijgt op het werk en op de duur zelfs de namen van de eigen kinderen niet meer weet. Vaak hebben deze gezinnen nog een hypotheek af te lossen, de kinderen lopen nog school of studeren aan de hogeschool. Omdat het ziektebeeld bij aanvang weinig specifiek is neemt een juiste diagnose momenteel gemiddeld 4 tot 5 jaar in beslag. Ondertussen is er al veel onbegrip en irritatie gegroeid in en rondom het gezin, op het werk en in de ruimere omgeving.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is