Brusselaar heeft recht op Vlaamse Sociale Bescherming

Door Karl Vanlouwe, Peter Persyn op 14 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Wonen en werken in Brussel

Te weinig Brusselaars maken gebruik van de Vlaamse Sociale Bescherming. Om daarin verandering te brengen, willen Vlaams Parlementsleden Karl Vanlouwe en Peter Persyn de Brusselaars uitdrukkelijk voor de Vlaamse Sociale Bescherming laten kiezen. “Net zoals Brusselse ouders vandaag al kiezen om hun kinderen naar het Vlaams onderwijs te sturen”, zeggen Vanlouwe en Persyn.

Niet verplicht in Brussel

Vlaanderen werkt aan de uitbouw van zijn Vlaamse Sociale Bescherming. Die geeft personen met zorgnoden door ouderdom, chronische ziekte, handicap of ongeval extra ondersteuning. Wie in Vlaanderen woont, is verplicht zich aan te sluiten. Voor Brusselaars kan Vlaanderen de aansluiting niet verplichten.

Brusselse keuze

Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe biedt een uitweg: “We willen een regeling die Brusselaars verplicht zich aan te sluiten bij een systeem van sociale bescherming. Ze krijgen de keuze tussen de Vlaamse, die van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of een Franstalig systeem. Gelijklopend met wat vandaag al bestaat voor het onderwijs.”

Vlaams zorgaanbod

Peter Persyn treedt Vanlouwe volmondig bij. “Zo vermijden we dat Brusselaars geen sociaal vangnet hebben eens ze zorgbehoevend worden. De ervaring leert dat degenen die er het meeste baat bij hebben het minst geneigd zijn zich vrijwillig te verzekeren”, meent Peter Persyn, die nog wijst op het belang van een Vlaams zorgaanbod in Brussel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is