Brusselse rusthuizen mogen Vlaamse senioren niet in kou laten

Door Peter Persyn op 10 december 2018

Door 49 eentalig Franstalige rusthuizen op papier gelijk te stellen met tweetalige rusthuizen dreigt de tweetaligheid in meeste Brusselse rusthuizen helemaal dode letter te worden.

Op 22 november 2018 keurde het Brussels Parlement met steun van Sp.a, CD&V en Open Vld een ordonnantie goed die de vergunning van de unicommunautaire eentalig Franstalige rusthuizen van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) gelijkstelt met die van de bicommunautaire rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Liesbeth Dhaene (N-VA) stelde in het Brussels Parlement de grondwettelijkheid van deze regeling in vraag, net als de beloofde garantie op tweetalige dienstverlening in de GGC-rusthuizen. De tweetaligheid laat nu al erg te wensen over: eerder bleek dat slechts 3 van 49 gecontroleerde rusthuizen van de GGC volledig in orde waren met de taalwetgeving. Steevast wordt het tekort aan gekwalificeerd tweetalig zorgpersoneel in de hoofdstad als excuus ingeroepen. Een ambtelijk schrijven van de GGC en het vrijwillig aanbod van lessen Nederlands blijken het tij vooralsnog niet te kunnen keren. 

N-VA laat Vlaamse senior in Brussel niet in de kou staan

Met de 6de Staatshervorming werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name de GGC ook bevoegd voor ouderenzorg, maar eind 2018 is nog steeds niet duidelijk hoe deze bevoegdheid vanaf 2019 effectief zal ingevuld worden.

Vlaanderen bouwde de afgelopen jaren een brede Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) uit. De VSB voorziet in langdurige zorg en ondersteuning, met inbegrip van de ouderenzorg, zowel thuis als in woonzorgcentra (rusthuizen). De N-VA wil, naar het voorbeeld van het succesvol Vlaams onderwijs in Brussel, de VSB ook maximaal aanbieden in Brussel.

“Voor de N-VA zou iedere Brusselaar zich verplicht moeten aansluiten bij een sociale bescherming, maar de keuze moet vrij zijn. Met het brede en coherente Vlaamse aanbod van de VSB willen we de Brusselse Vlamingen die zich aansluiten meer garanties bieden op kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg, en ouderenzorg in het bijzonder. De Raad van State gaf reeds aan dat de gemeenschappen hun bevoegdheid voor Ouderenzorg ook in Brussel mogen invullen. We hebben hiervoor een voorstel klaar dat binnenkort in het Vlaams Parlement besproken wordt”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is