Drie op vier gemeenten heeft mantelzorgpremie

Door Peter Persyn op 5 september 2016, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

72% of bijna ¾ van alle Vlaamse gemeenten keert een vorm van mantelzorgpremie uit. ‘Maar het bedrag en de toekenningsvoorwaarden verschillen nog sterk van gemeente tot gemeente’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn,  die de premies in kaart bracht.

Een mantelzorger is een partner, familielid, buur of kennis die op regelmatige en vrijwillige basis zorg verleent aan een langdurig zorgbehoevende persoon. De gemeentelijke mantelzorgpremie is een maandelijks of jaarlijks bedrag dat de lokale besturen aan de gekende mantelzorgers in de eigen gemeente toekennen. Vandaag kunnen mantelzorgers in 221 Vlaamse gemeenten aanspraak maken op een mantelzorgpremie. De premie bedraagt gemiddeld € 20,48/maand en staat los van de zogenaamde ‘Vlaamse zorgpremie’.

Opvallend zijn de regionale verschillen, zowel tussen de provincies als binnen eenzelfde provincie (http://www.gemeentekaart.be/#f27e92aa-85e0-44d8-ba1c-3f8d987ea047). ‘Slechts’ 60% van de Antwerpse gemeenten heeft momenteel een mantelzorgpremie, tegenover 81% in West-Vlaanderen. Historische en socio-demografische factoren in het zorglandschap spelen hierbij een rol. ‘Daarnaast zien we een grote variatie in de bedragen zelf, gaande van €15/jaar tot ruim €900/jaar. Ook de voorwaarden om van de premie te kunnen genieten, verschillen erg per gemeente’, aldus Persyn.

Een beleid van twee maten en twee gewichten

‘Dat elk lokaal bestuur naar eigen inzicht en mogelijkheden de wenselijkheid en de hoogte bepaalt van de mantelzorgpremie is haar volste recht. We vinden lokale autonomie zeer belangrijk. Het is dan ook goed om vast te stellen dat drie kwart van de gemeenten kiest om de mantelzorgers financieel te ondersteunen. Het blijft echter jammer dat de een mantelzorger in de ene gemeente geen financiële steun kan verwachten, waar dit in andere gemeenten wel kan” zegt Peter Persyn.

‘Ook dringt zich een uniform systeem op inzake registratie en toekenningsvoorwaarden’, vindt de Vlaamse volksvertegenwoordiger. ‘Een mantelzorger in Maaseik heeft recht op dezelfde toekenningsvoorwaarden als een mantelzorgster in pakweg De Panne. Hopelijk kunnen binnen afzienbare tijd alle Vlaamse mantelzorgers genieten van een financiële waardering.’

Mantelzorg vaak onderschat

Studies wijzen op het aanzienlijke economische en maatschappelijke belang van mantelzorg in onze samenleving. Volgens schattingen nemen mantelzorgers in Vlaanderen 80% van de thuiszorg voor hun rekening; al naargelang de gehanteerde criteria varieert hun aantal van 600 000  tot 1 000 000, hetzij tussen 10 en 20% van de bevolking. Deze vaststellingen sporen met de algemene trend van de ‘vermaatschappelijking’ van de zorg: de meeste zorgbehoevende personen willen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis blijven en geholpen worden.

Wil je zelf weten of je binnen jouw gemeente recht hebt op een mantelzorgpremie? Surf dan naar de website: https://www.rechtenverkenner.be .               

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is