Goede zorg vraagt goede verstaanders: N-VA eist Nederlandse taaltoets voor elke zorgverstrekker in Vlaanderen

Door Peter Persyn op 8 februari 2018

Eind januari publiceerde de VDAB een ‘nieuwe’ lijst van knelpuntberoepen. Met stip op één vinden we de verpleegkundigen terug. De laatste jaren wordt dit knelpuntberoep, naast andere zorgberoepen als tandartsen, verzorgenden… meer en meer ingevuld door buitenlandse werkkrachten. “Personen met competenties die echter het Nederlands niet of onvoldoende machtig. Steeds vaker leidt dit tot pijnlijke taferelen in de Vlaamse zorg. Mijn partij vraagt een Nederlandstalige taaltoets als kwaliteitseis voor elke zorgverstrekker in Vlaanderen” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA).

 

De N-VA is voorstander van actieve arbeidsmigratie en heeft hoegenaamd niets tegen buitenlandse, anderstalige werkkrachten in de zorg- en gezondheidssector, zeker als een aantal profielen moeilijk ingevuld raken. Deze nieuwkomers beschikken doorgaans ook over de juiste kennis, ervaring, expertise om adequate zorg te bieden. Het schoentje wringt echter bij hun taalkennis. Meer en meer horen wij geluiden van patiënten, zorgbehoevenden of hun familieleden dat hun zorgverleners het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn. "Deze problematiek doet zich niet langer enkel voor in onze hoofdstad Brussel of de Vlaamse Rand, maar in heel het Vlaamse land; en in heel het zorgspectrum, van de woonzorgcentra, over de ziekenhuizen en spoedgevallendiensten, tot in de kinderopvang” benadrukt Persyn (N-VA).

In andere landen is het ondenkbaar om zorgen te verlenen zonder de nodige kennis van de taal van de patiënt of zorgbehoevende. We hebben de mond vol over de kwaliteit van zorg, en de Minister zet ook volop in op kwaliteitsmeting en –bewaking. Denk aan ‘VIP²’, VIP kwadraat, het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. Onlangs nog werd het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het ‘VIKZ’, boven de doopvont gehouden. Een essentieel element van kwaliteit is zorgen te krijgen in de eigen taal. Hoe kwaliteitsvol kan zorg zijn als je niet goed kan communiceren met je zorgverstrekkers? “Onze extra Nederlandse taaleis is geen rondje communautair armworstelen, maar een vraag naar garantie voor kwaliteitsvolle Nederlandstalige zorg in Vlaanderen. Eigenlijk een kwestie van gezond verstand en elementair respect naar vele zorgbehoevenden in een kwetsbare situatie” besluit Persyn (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is