Maak van de Vlaamse Brusseleirs geen sukkeleirs

Door Peter Persyn op 13 november 2017

De 6de staatshervorming heeft in het Brusselse zorglandschap tot een imbroglio geleid. Vandaag kunnen Brusselaars vrijwillig kiezen tussen twee modellen, een Vlaams (VSB) en een Franstalig (AVIQ). Daarnaast werkt de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) echter aan een derde mogelijk verplicht model, Iriscare. Gezien de politieke situatie in Brussel neemt de onzekerheid over de toekomstige gezondheidszorg toe. ‘In 2019 loopt de overgangsperiode voor de 6de staatshervorming ten einde. Dan moet er een kwalitatieve, gelijke en duurzame sociale bescherming zijn voor alle Brusselaars. Momenteel lijken we hier echter mijlen ver van verwijderd’ aldus Peter Persyn en Brusselaar Karl Vanlouwe (N-VA).

 

Het gedrocht van de 6de staatshervorming in de Brusselse zorg

Naar aanleiding van de 6de staatshervorming zijn er verschillende ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden met betrekking tot chronische zorg overgedragen naar de gemeenschappen. Deze overdracht heeft aan Vlaamse kant geleid tot de uitbreiding van de Vlaams Sociale Bescherming (VSB) en aan Waalse zijde van het “Agence pour une vie de qualité” (AVIQ). Brusselaars kunnen zich vrijwillig aansluiten bij één van de twee systemen, afhankelijk van de gemeenschap waartoe ze willen behoren. Deze vrijwillige toetreding wordt in de toekomst mogelijk bemoeilijk door de oprichting van een derde verplicht systeem, het Brusselse Iriscare. De oprichting ervan brengt heel wat vragen met zich mee.

Momenteel hebben ruim 43.000 Vlaamse Brusselaars zich vrijwillig aangesloten bij de VSB. Maar kan de Vlaamse Brusselaar in de toekomst nog aanspraak maken op de VSB? Het is een vraag die ons en ook de zorgactoren bezighoudt. Tot op heden is er geen zekerheid bij wie de Vlaamse Brusselaar na 2019 moet aankloppen voor zijn zorgen. Hoe zal de VSB zich verhouden ten opzichte van Iriscare? Parallel of complementair? "Tot op heden kregen we op onze parlementaire vragen hierover nog geen concrete antwoorden. De Vlaamse Brusselaars dreigen voor de zoveelste keer door hun beleidsmakers in de kou gelaten te worden" besluit Persyn (N-VA).

 

Iriscare: de geest van Sainte-Emilie

Iriscare is de jongste telg in het bestuurlijke nest van het Brussels Gewest. De organisatie stelt zich als doel een coherent beleid inzake Gezondheid, bijstand aan personen en Gezinsbijslag te ontwikkelen in Brussel. Bij de oprichting ervan lijken de beleidsmakers echter te zijn voorbijgegaan aan de belangen van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. "Deze nieuwe organisatie brengt veel onzekerheid mee over de toekomstige zorg voor de Vlaamse Brusselaars." aldus Persyn (N-VA).

De structuur van Iriscare lijkt wel een doorslagje van haar Waalse tegenhanger AViQ (Agence pour une vie de qualité). De geest van de Sainte-Emilie-akkoorden galmt hier door. In deze akkoorden beslisten de Franstalige politieke partijen om het Brussels beleid zoveel mogelijk af te stemmen op het Waalse. De logge structuur van Iriscare bestaat net als AViQ uit een beheerscomité, twee beheerraden en vier technische commissies, samen goed voor 86 mandaten. " Het Brussels systeem dreigt volledig los te staan van het Vlaamse systeem. Het gevaar is dat de Vlaams Sociale Bescherming in Brussel een maat voor niets wordt.." zegt Persyn (N-VA).

 

Operator en regulator van de kinderbijslag

De bevoegdheden van Iriscare binnen welzijn en gezondheid zijn zeer ruim. De kinderbijslag is één van de belangrijkste. Het is een publiek geheim dat bij de inrichting van de kinderbijslag in Brussel de Vlaamse kinderbijslagfondsen niet bij het overleg werden betrokken. Iriscare zal de regels vastleggen voor de private kinderbijslagfondsen en zelf ook functioneren als publiek kinderbijslagfonds. "Het getuigt niet bepaald van ‘good governance’ als een uitvoerende organisatie de spelregels van haar directe concurrenten mag vastleggen. Dit zet de deur open voor belangenconflicten en oneerlijke competitie’’ benadrukt Persyn.

‘De versterkte VSB biedt een stevige garantie op Vlaamse zorgen in Brussel. Iriscare en de politieke instabiliteit in Brussel zetten deze garantie op de helling.’  

" We vragen snel duidelijkheid over de keuzes van de Brusselse regering waarbij de belangen van de Vlaamse Brusselaars moeten worden gevrijwaard. De Brusselaar moet goed geïnformeerd kunnen kiezen bij welke gemeenschap en bij welk systeem hij/zij wenst te behoren. Wenst men geen keuze te maken dan kan men zich aansluiten bij Iriscare."  besluiten Persyn(N-VA) & Vanlouwe(N-VA).

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is