Onrust over Protocolakkoord voor de residentiële ouderenzorg

Door Peter Persyn op 4 mei 2018
oude vrouw met verpleegster

Op vrijdag 27 april weigerde VLOZO, het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk, onverwacht het protocolakkoord te ondertekenen voor de sector van de woonzorgcentra. VLOZO is de koepelorganisatie van de Vlaamse commerciële ouderenvoorzieningen en vertegenwoordigt 204 ouderenvoorzieningen, 17.000 werknemers en 18.000 woongelegenheden, 25% van de Vlaamse rusthuisbedden. Als reden gaf VLOZO aan in het akkoord te weinig garanties te vinden voor een kwaliteitsvolle zorg voor zijn bewoners.

Het protocolakkoord heeft als doel op vrijwillige basis met de sector tot afspraken te komen over regels, richtlijnen en garanties voor de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de residentiële ouderenzorg, geldend zowel voor de publieke woonzorgcentra (‘OCMW’), de private non-profit (‘vzw’s’) als de private ‘for profit’ of commerciële woonzorgcentra.  

De noodzaak aan duidelijke regels en afspraken werd vorig jaar pijnlijk duidelijk door de financiële perikelen van de commerciële groep Senior Assist en wantoestanden zoals in beeld gebracht in de Pano-reportage.

Historisch bestaat er een grote scheeftrekking in de financiering van de verschillende aanbieders in de sector. Deze scheeftrekking slaat zowel op de subsidies voor infrastructuur (VIPA), waarop de commerciële aanbieders nooit een beroep konden doen, als op de financiering van de personeelskosten, waar de commerciële sector ook met een structurele onderfinanciering kampt. De nieuwe Vlaamse sociale bescherming verschuift van een financiering van voorzieningen voor ouderen naar een meer persoonsvolgende financiering, volgens de zorgzwaarte van de bewoners. Deze zorgzwaarte is de laatste jaren overal fel toegenomen: de meeste bewoners zijn zwaar zorgbehoevend, de gemiddelde verblijfsduur is nog minder dan twee jaar.

“Op mijn vraag om de impasse te doorbreken benadrukte Minister Vandeurzen zijn engagement om zo snel mogelijk met VLOZO en de hele sector tot een sluitend vergelijk te komen.

We juichen dit engagement toe, maar dringen erop aan dat alle scheeftrekkingen zoveel mogelijk worden weggewerkt; binnen de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming moet de financiering van elke zorgbehoevende Vlaming met een vergelijkbare zorggraad daadwerkelijk gelijk zijn, ongeacht de voorziening waarin deze terecht komt en ongeacht de zorgkas van aansluiting” besluit Peter Persyn (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is