Op twee jaar tijd 35 procent meer openstaande vacatures in de zorg

Door Peter Persyn op 22 februari 2018

Op twee jaar tijd is het aantal openstaande vacatures in de Vlaamse zorgsector met meer dan 35% gestegen. Dit blijkt uit een antwoord van minister Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA). Eind 2015 telden we 1.877 openstaande professionele betrekkingen in de zorgsector, eind 2017 waren het er al 2.538. “Minister Vandeurzen lanceerde deze week zogenaamde escape rooms in dertig Vlaamse scholen om de zorgberoepen bij scholieren in de kijker te zetten. Als we deze problematiek op een duurzame manier willen oplossen is een echte ‘zorgshift’ nodig: een verschuiving van geld en middelen naar de patiënten en de personen die daadwerkelijk de zorg uitvoeren.” benadrukt Peter Persyn (N-VA).

Stijgende vraag, dalend aanbod

De vergrijzing en de snelle toename van nieuwe plaatsen in de woonzorgcentra sinds 2014 maken dat de vraag naar zorgverleners fel is toegenomen. Niet alleen geraken de vacatures niet ingevuld, ook de zorgopleidingen doen het minder goed vergeleken bij 

voorgaande jaren. Een mogelijke verklaring voor de teruggelopen belangstelling zijn de negatieve beeldvorming en perceptie rond zorg en zorgberoepen, denk aan de Pano-reportage.

Daarnaast zou de heropleving van de economie de zorgopleidingen parten spelen, scholieren zouden eerder studiekeuzes maken richting ‘hardere’ bedrijfsgerichte sectoren met betere werkvoorwaarden en verloning.

Nog meer werk maken van werk in zorg en welzijn – Actieplan 4.0

Om op korte termijn dit probleem het hoofd te bieden kondigde minister Vandeurzen aan in samenspraak met de zorgambassadeur in 2018 een nieuwe campagne lanceren om werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken. Hij lanceerde bv. met zijn collega Crevits ‘escape rooms’ in 30 Vlaamse scholen om jobs in de zorg positief in de kijker te zetten. Daarnaast heeft de minister opdracht gegeven om een Actieplan 4.0 uit te werken en o.a. te verkennen hoe meer zij-instromers een tweede loopbaan kunnen opstarten binnen de zorgsector.

 

 Zorgshift nodig

“We onderschrijven de acties van minister Vandeurzen. Maar het installeren van escape rooms in 30 scholen in Vlaanderen zal het probleem niet oplossen. Vluchten kan niet meer. Als we volop inzetten op vermaatschappelijking van de zorg en vinden dat de zorg een belangrijke maatschappelijke en economische meerwaarde betekent, moeten we de zorgberoepen ook daadwerkelijk opwaarderen, flexibelere en aantrekkelijkere werkmodellen uitwerken en daarvoor ook de nodige middelen mobiliseren. Een echte ‘zorgshift’ met meer middelen en geld voor handen aan het bed blijft voor ons een essentiële voorwaarde voor een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg op termijn.” besluit Peter Persyn (N-VA).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is