Oudermishandeling: de schaamte voorbij

Door Peter Persyn op 15 juni 2018, over deze onderwerpen: Ouderenzorg
ouderenmishandeling

“Ouderenmis(be)handeling is een reëel probleem,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn naar aanleiding van de Internationale dag tegen Ouderenmis(be)handeling. “In 30 procent van de gevallen is er emotioneel geweld mee gemoeid, in 20 procent van de gevallen fysiek en in 15 procent economisch of financieel geweld”. Het aantal officiële meldingen neemt toe, van 436 in 2016 tot 505 in 2017, een stijging met 16 procent. In maar liefst 85 procent van de gevallen vindt de ouderenmis(be)handeling binnen een familiale context plaats.

Taboe

“Wellicht zijn de officiële cijfergegevens nog een onderschatting van de reële problematiek, omdat de drempel om mishandeling te melden of hulp te zoeken erg hoog ligt. Schaamte speelt daarbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Slechts in 2 procent van de gevallen doet het slachtoffer zelf een aangifte. Als we één ding vaststellen is dat rond ouderenmis(be)handeling in Vlaanderen nog steeds een taboesfeer hangt,” gaat Persyn verder.

Knipperlicht

Daarom moeten professionele zorgverleners in de thuiszorg en de eerste lijn over de nodige kennis en kunde beschikken om te kunnen optreden als ‘knipperlicht’ en als eerste aanspreekpunt voor ouderen of verontruste personen. Peter Persyn: “We moeten inzetten op preventie en sensibilisering. Daarnaast dienen onze ouderen op een laagdrempelige manier geïnformeerd te worden over de risico’s en over de mogelijkheden om dit te melden. Tenslotte zou de overheid ook meer gegevens moeten verzamelen over de profielen en de (contextuele) factoren die de ‘daders’ hiertoe drijven. Enkel op die manier kunnen we ouderenmis(be)handeling vroegtijdig herkennen waardoor er sneller kan worden ingegrepen, of beter nog voorkomen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is