Parlementaire conferentie Gezondheidswijsheid “Health Literacy”

Door Peter Persyn op 29 oktober 2017

 

Op dinsdag 24 oktober mocht ik in het Federaal Parlement een conferentie rond Gezondheidswijsheid voorzitten met mijn federale collega Ine Somers (Open VLD). Op de agenda: toespraken van experten, een panel gesprek en de vijfde prijsuitreiking van de ‘Health Literacy Awards’. De aanwezigen kregen zo een laatste stand van zaken over de snel evoluerende internationale concepten rond gezondheidswijsheid. 

 

Gezondheidswijsheid gaat over de kennis, inzichten, motivatie en competenties die nodig zijn om informatie over gezondheid op te zoeken, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen in het dagdagelijkse leven. Het doel is zo gedurende de hele levensloop de eigen gezondheid optimaal te beschermen, te verbeteren en te versterken.

Momenteel bestaan er ook bij ons al heel wat lokale projecten omtrent gezondheidswijsheid, die vaak te weinig bekend zijn en beperkte erkenning krijgen. In de nabije toekomst willen we in het Vlaams Parlement werk maken van meer bekendmaking van Gezondheidswijsheid. En hiermee onze gezondheid meer in eigen handen nemen, beschermen en versterken. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is