Samen oud worden, ook in het rusthuis

Door Peter Persyn op 16 mei 2018

“Samen oud worden”. Voor veel koppels thuis jarenlang een evidentie, komt in het gedrang wanneer een opname van één partner in een woonzorgcentrum zich opdringt. “De recente casus van Roger en Vera uit Kontich die na 60 jaar samenwonen tegen hun wil gescheiden werden, liet niemand onberoerd. De regelgeving geeft de gezonde partner de mogelijkheid om samen met de zorgbehoevende wederhelft in een rusthuis te verblijven. Maar er is voor de sector geen verplichting voor opname van de gezonde partner.” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA).

De vraag van koppels om samen in een woonzorgcentrum te kunnen verblijven zal door de vergrijzing enkel toenemen. Een evolutie waar vele woonzorgcentra niet op voorzien zijn.  De hoofdreden hiervoor is de financiering die aan het verblijf gekoppeld is. “Vandaag moeten de inwonende niet-zorgbehoevende partners enkel de hotelkost betalen, niet de zorgkost. Logisch, gezien zij geen gebruik maken van de aangeboden zorgomkadering. Daardoor is hun verblijf financieel minder interessant voor de uitbaters van het woonzorgcentrum ” zegt Peter Persyn.

In de Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kwam de problematiek vandaag uitvoerig ter sprake. Over de partijgrenzen heen bestaat er eensgezindheid dat het samenhouden van oude koppels erg belangrijk is voor de levenskwaliteit van beide partners. In de meeste gevallen is de gezonde partner ook de belangrijkste mantelzorger. Minister Vandeurzen herhaalde dat een verplichte opname van de gezonde partner voorlopig niet aan de orde is en in een overgangsfase met  de sector zal gezocht worden naar werkbare oplossingen.

“Voor ons moet deze problematiek boven het niveau van de individuele zorgvoorziening getild worden naar het niveau van de zorgregio’s die vorm krijgen in het kader van de uitbouw van Eerstelijnzones. Zeker nu in sommige regio’s het tekort aan woongelegenheden minder nijpend wordt en her en der kamers vrij komen. In een gezamenlijke verbintenisverklaring kunnen alle zorgactoren in een regio, met inbegrip van de lokale besturen, zich als bijkomende zorgdoelstelling stellen om scheiding van oude koppels koste wat het kost te vermijden en regionaal oplossingen te vinden.” besluit Peter Persyn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is