Slechts 1 op 5 Vlaamse mantelzorgers krijgt gemeentelijke mantelzorgpremie

Door Peter Persyn op 14 maart 2018

Terwijl 3 op 4 Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie uitkeren, ontvangt slechts 1 op 5 mantelzorgers effectief een mantelzorgpremie. Dat blijkt uit een eigen bevraging van Vlaams Volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA) bij de 308 Vlaamse gemeenten. ‘Als je weet dat “maar” 32.000 Vlamingen een vorm van gemeentelijke mantelzorgpremie uitgekeerd krijgen, terwijl 150.000 Vlamingen officieel geregistreerd zijn als mantelzorger besef je dat er nog veel ruimte is om de gemeentelijke premie meer toegankelijk te maken’ zegt Persyn.

218 van de 288 gemeenten die antwoorden, hetzij 71% van de Vlaamse gemeenten en steden keren een gemeentelijke mantelzorgpremie uit. In 2016 waren het er 222, of 72,5%, een vergelijkbaar cijfer. De hoogte van de premie bedraagt gemiddeld € 225/jaar, in 2016 was dit € 247/jaar. 

Lokale besturen kennen deze mantelzorgpremie toe als blijk van waardering en ondersteuning voor de inzet van hun mantelzorgers. Er blijven grote verschillen tussen gemeenten (cfr. kaart), zowel in hoogte van het bedrag van de premie als in de voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. ‘Zo gebeurt het nog steeds dat bij mantelzorgers die vlak bij elkaar wonen de ene wel en de andere geen premie krijgt. Een minimale harmonisering en afstemming dringen zich op’ oppert Persyn (N-VA).

Rol van de lokale overheid

Uiteraard is de gemeentelijke mantelzorgpremie maar één instrument ter ondersteuning van mantelzorg. Lokale besturen kunnen ook andere initiatieven en middelen inzetten voor hun mantelzorgers: praatcafé, lotgenotencontacten, lokaal dienstencentrum, CADO, enzovoort. Aangezien zij dicht bij de eigen burgers staan hebben ze ook een belangrijke rol bij het detecteren en informeren van hun mantelzorgers. ‘Alle partijen leggen momenteel de laatste hand aan de lokale programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de laatste rechte lijn naar 14 oktober roep ik ze op om in hun beleidsvoorstellen extra aandacht te hebben voor de vele mantelzorgers in hun gemeente.’ besluit Persyn (N-VA).

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is