Studiereis naar Zweden: het Tubbe-model

Door Peter Persyn op 17 mei 2018

Op 7 mei jl. mocht ik op uitnodiging van de Koning Boudewijnstichting samen met 7 collega’s parlementairen en 1 Vlaamse en 1 Waalse rusthuisdirecteur op het idyllische Zweedse eiland Tjörn het Tubberödshuis bezoeken, bekend om zijn “Tubbe-model”, een vernieuwend organisatiemodel voor de residentiële ouderenzorg. Na de middag bezochten we in Lilldal het zusterrusthuis Lilldals äldreboende dat volgens hetzelfde model werkt.

Bedoeling is om voor de ouderen een “thuisvervangende” woonomgeving te creëren waar ze zoveel mogelijk zichzelf kunnen blijven en zoveel mogelijk zin en invulling ervaren van hun laatste levensfase. Om dit te bekomen moeten bewoners zich dus niet in eerste instantie aanpassen aan de voorziening, de voorziening past zich zoveel mogelijk en in overleg aan de bewoners aan. De sleutel hiervoor is maximale participatie van de ouderen zelf, van hun families en van het personeel. Het klassieke “top-down” model van organisatie wordt dus omgekeerd in een “bottom-up” model.

In België wordt met steun van de Koning Boudewijnstichting in 6 pilootsettings het Tubbe-model geïmplementeerd. De 6 pilootsettings vinden we o.a. terug in vzw Open Kring in Ardooie en het woonzorgcentrum Floordam in Melsbroek. Uit de eerste, voorlopige resultaten kunnen we concluderen dat de versterkte betrokkenheid leidt tot een hogere tevredenheid van de bewoner en zijn/haar familie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is