Vlaamse regering maakt 3 miljoen euro extra vrij voor 203 personen met jongdementie

Door Peter Persyn op 25 januari 2019
rusthuis

De Vlaamse Regering besliste vandaag 3 miljoen euro extra vrij te maken voor personen met jongdementie. Daarmee kunnen 203 plaatsen in woonzorgcentra gereserveerd worden voor personen met jongdementie. Tevens wordt tussengekomen in de maandelijkse factuur. “Aangezien deze personen jonger zijn dan 65 jaar, hebben ze immers nog geen recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.”, legt Peter Persyn uit. Hij dringt al lang aan op extra middelen voor personen met dementie en jongdementie en juicht de beslissing dan ook toe.

Men spreekt van jongdementie als dementie zich manifesteert voor het 65e levensjaar. De persoonlijke impact van de ziekte is uiteraard groot, en ook het gezin wordt ernstig geraakt. Vaak leidt een diagnose tot het verlies van inkomen, bijkomende kosten voor verzorging en een blijvende nood aan ondersteuning.

Vlaams parlementslid Peter Persyn (N-VA) vroeg daarom in een resolutie die quasi unaniem werd goedgekeurd aandacht voor deze problematiek. Persyn: “Ik wees op de nood aan over Vlaanderen verspreid zorgaanbod voor personen met jongdementie. Tevens bepleitte ik een financiële tegemoetkoming in de zorgen, die ontstaan wanneer een persoon op jonge leeftijd dementie krijgt, niet langer thuis kan opgevangen worden en naar een woonzorgcentrum verwezen wordt.”

De financiële situatie van deze personen en hun gezin wordt immers bijzonder lastig bij opname. Vaak zijn er nog schoolgaande kinderen, en de verblijfsfactuur in een woonzorgcentrum loopt snel op tot meer dan 1.800 euro per maand. Dit terwijl de persoon met jongdementie op een vervangingsinkomen terugvalt en de partner meestal ook een deel van het inkomen moet derven om mantelzorg te kunnen bieden. Bovendien hebben deze personen geen recht op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, aangezien ze jonger zijn dan 65 jaar.

203 erkende plaatsen met ‘bijzondere erkenning voor jongdementie’.

De Vlaamse Regering gaat nu dus in op Persyns pleidooi. Ze creëert de mogelijkheid om 203 erkende plaatsen met een bijkomende erkenning voor zware zorgbehoeften aan te scherpen met een ‘bijzondere erkenning voor jongdementie’. Hiervoor is een programmatie opgemaakt over Vlaanderen. Vlaams-Brabant heeft bijvoorbeeld ruimte voor 35 woonglegenheden. Een woonzorgcentrum kan voor minimum 5 en maximum 12 woongelegenheden een bijzondere erkenning verkrijgen voor personen met jongdementie.

Tenslotte wordt ook tegemoetgekomen in de dagprijs. De gebruikersfactuur wordt met 25 euro per dag verlaagd. “Dit is een grote stap in de goede richting”. Aldus Persyn. “Ik ben erg blij voor die personen zelf en hun familieleden. Nu moet er nog werk gemaakt worden van meer ondersteuning van personen met jongdementie die met een vervangingsinkomen thuis verblijven en extra zorg nodig hebben.” aldus Peter Persyn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is