Zorgbudget voor Ouderen met een zorgnood (voorheen THAB)

Door Peter Persyn op 18 januari 2019

Sinds 1 januari 2017 heeft Vlaanderen de bevoegdheid over de zogenaamde ‘Tegemoetkoming Hulp Aan Bejaarden’ (THAB) van het federale niveau overgenomen en onder de benaming ‘Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’ opgenomen binnen de nieuwe Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Hieronder wordt iets dieper ingegaan op dit zorgbudget.

Wat is het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?

Het zorgbudget is bedoeld om Vlamingen ouder dan 65 jaar met een beperkt inkomen en een verminderde zelfredzaamheid financieel tegemoet te komen ten einde hen bij te staan om

  • Zolang als mogelijk in de vertrouwde omgeving thuis te blijven wonen.
  • Wanneer thuis wonen niet meer mogelijk of gewenst is, de kosten van een verblijf in een woonzorgcentrum te helpen betalen

In 2017 deden 102.245 Vlamingen een beroep op dit zorgbudget, goed voor een totaalbedrag van 356,05 miljoen euro. De tegemoetkoming kan maximaal 583 euro per maand bedragen, in 2017 was het gemiddeld maandelijks zorgbudget 272,58 euro.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn vier grote voorwaarden waaraan men moet voldoen om aanspraak te maken op een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

(1) Leeftijd: minimum 65 jaar

(2) Inkomen: het inkomen van de persoon en dat van zijn/haar gezin mogen bepaalde grenzen niet overschrijden. De grenzen hangen af van de gezinssamenstelling. In de praktijk maken vooral ouderen met een laag pensioen aanspraak op dit zorgbudget.

(3) Verminderde zelfredzaamheid: de persoon moet minstens 7 punten behalen op de schaal van verminderde zelfredzaamheid, die de invloed meet van de gezondheidsproblemen op de activiteiten van het dagdagelijkse leven.

(4) Aansluiting bij zorgkas: mits betaling van de jaarlijkse premie van 52 of 26 Euro

De hoogte van het maandelijks toegekend zorgbudget hangt af van de ingeschaalde zorgzwaarte en van het inkomen, waarbij een onderverdeling wordt gemaakt in 5 categorieën:

  • Categorie 1 (7-8 ptn): jaarbedrag € 1.041,72 - maandbedrag € 86,81
  • Categorie 2 (9-11 ptn): jaarbedrag € 3.976,48 - maandbedrag € 331,37
  • Categorie 3 (12-14 ptn): jaarbedrag € 4.834,76 - maandbedrag € 402,89
  • Categorie 4 (15-16 ptn): jaarbedrag € 5.692,79 - maandbedrag € 474,39
  • Categorie 5 (17-18 ptn): jaarbedrag € 6.992,79 - maandbedrag € 582,73

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Wenst u zelf een simulatie te doen surf dan naar: Uw simulatie

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is