Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Persyn op 1 december 2016, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

Open Vld, N-VA en CD&V erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen mantelzorgers  personen met een zorgbehoefte in hun thuismilieu of in een voorziening. Tal van studies hebben aangetoond dat ze daarbij met heel wat uitdagingen …

Door Peter Persyn op 5 september 2016, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

72% of bijna ¾ van alle Vlaamse gemeenten keert een vorm van mantelzorgpremie uit. ‘Maar het bedrag en de toekenningsvoorwaarden verschillen nog sterk van gemeente tot gemeente’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn,  die de premies in kaart bracht. Een mantelzorger is een partner, …

Door Peter Persyn op 8 januari 2015, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

Er bestaat in Vlaanderen al langer een breed maatschappelijk draagvlak om zieken, ouderen en mensen met een beperking thuis te verzorgen, eerder dan automatisch voor een instelling te kiezen. “In de thuiszorg is de mantelzorger gewoon weg onmisbaar”, weet Vlaams Parlementslid Peter Persyn. “De …

Door Peter Persyn op 19 november 2014, over deze onderwerpen: Ondersteuning van mantelzorgers

op 19 november 2014 stelde ik in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een actuele vraag aan minister Vandeurzen over de nodige ondersteuning van mantelzorgers. Uit onderzoek bleek namelijk dat 28% van de bevraagde mantelzorgers mentaal en/of fysiek overbelast zijn. Mijn vraag aan de …