Ondersteuning van mantelzorgers

Mantelzorgers vormen een grote groep mensen die dagdagelijks instaan voor hun naaste. Ze vormen de basis waarop de meeste zorg historisch is gegroeid.

Een mantelzorger moet worden gekoesterd en voldoende ondersteuning ontvangen om deze taak goed uit te voeren. We moeten de mogelijkheden scheppen dat hun draagkracht in evenwicht blijft met hun draaglast. Op 19 november 2014 stelde ik in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een actuele vraag aan minister Vandeurzen over dit onderwerp. U kunt het verslag van deze vraag hier terug vinden.

Nieuws over dit onderwerp

Meerderheid in Vlaams Parlement formuleert haar prioriteiten om de mantelzorger beter te ondersteunen.

Open Vld, N-VA en CD&V erkennen de unieke rol van de mantelzorger in ons zorgsysteem. Samen met professionele zorgverleners ondersteunen mantelzorgers  personen met een zorgbehoefte in hun …

Drie op vier gemeenten heeft mantelzorgpremie

72% of bijna ¾ van alle Vlaamse gemeenten keert een vorm van mantelzorgpremie uit. ‘Maar het bedrag en de toekenningsvoorwaarden verschillen nog sterk van gemeente tot gemeente’, zegt Vlaams …

Mantelzorgers moeten we koesteren

Er bestaat in Vlaanderen al langer een breed maatschappelijk draagvlak om zieken, ouderen en mensen met een beperking thuis te verzorgen, eerder dan automatisch voor een instelling te kiezen. “In de …