Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een volwaardige Vlaamse sociale bescherming in Brussel

van Peter Persyn, Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens en Jan Van Esbroeck
1597 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Jan Bertels, Griet Coppé, Peter Persyn, Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
1474 (2017-2018) nr. 2

Recente vragen

Schriftelijke vraag Zorgkassen - Werkingskosten

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
543 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Mantelzorgers en zorgbehoevenden - Stand van zaken

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
499 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - Gebruik

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
525 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Tine van der Vloet
1582 (2017-2018) nr. 2

Vraag om uitleg over de evaluatie van de persoonsvolgende financiering (PVF)

van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
2357 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de individuele dienstverleningsovereenkomsten tussen gebruikers en vergunde zorgaanbieders

van Bart Van Malderen aan minister Jo Vandeurzen
2358 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2