Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten

van Elke Van den Brandt, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Elke Sleurs, Peter Persyn en Cindy Franssen
1856 (2018-2019) nr. 5

Voorstel van resolutie betreffende de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg

van Katrien Schryvers, Peter Persyn, Freya Saeys, Ingeborg De Meulemeester, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1944 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant

van Michel Doomst, Peter Persyn, Jo De Ro, Lorin Parys, Peter Van Rompuy en Willy Segers
1860 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 26 - woensdag 27 februari 2019 16.01u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 26 februari 2019 17.32u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 26 februari 2019 17.04u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de vierde Brusselse taalbarometer

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Karl Vanlouwe
1954 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over de vierde Brusselse taalbarometer

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Karl Vanlouwe
1954 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de uitdagingen en prioriteiten voor het Randbeleid in de volgende regeerperiode

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Peter Persyn
1934 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2