Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de sociale kaart

van Katrien Schryvers, Tine van der Vloet, Freya Saeys, Peter Persyn, Lorin Parys en Cindy Franssen
1854 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

van Martine Taelman, Lorin Parys, Katrien Schryvers, Peter Persyn, Cindy Franssen en Lies Jans
1438 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Agentschap Zorg en Gezondheid - Leidinggevende functies

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
285 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Preventie dementie - Initiatieven

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
264 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Woonzorgcentrum Yasmina Overijse - Inspectieverslag

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
214 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het invoeren van neonatale screening om mucoviscidose op te sporen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Jan Bertels en Caroline Croo
824 (2015-2016) nr. 3

Verslag van de gedachtewisseling over ideologisch extremisme

namens Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, verslag door Kathleen Krekels en Yasmine Kherbache
1986 (2018-2019) nr. 1

Actuele vraag over de betaalbaarheid van woonzorgcentra

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
434 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2