Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming

van Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche, Jan Bertels, Griet Coppé, Peter Persyn, Freya Saeys, Lies Jans, Katrien Schryvers, Tine van der Vloet en Elke Van den Brandt
1474 (2017-2018) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende specifieke beleidsaandacht voor jonge personen met dementie

van Peter Persyn, Katrien Schryvers, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Griet Coppé en Danielle Godderis-T'Jonck
1432 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Zorginspectie - Inventaris Nederlandsonkundige zorginstellingen

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
353 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Ouderenmis(be)handeling - Meldingen

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
355 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Zorginspectie - Inspectie woonzorgcentra

van Peter Persyn aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
354 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de decretale verplichting van de Vlaamse Regering om te voorzien in een groeipad voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuis- en ouderenzorg en jaarlijks over de realisatie daarvan bij het Vlaams Parlement te rapporteren

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn en Freya Saeys
1260 (2016-2017) nr. 3

Ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van de Vlaamse Regering
1450 (2017-2018) nr. 1

Vraag om uitleg over het tekort aan opvangplaatsen voor moeders met een postnatale depressie

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
1699 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2