Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Amendementen op het voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand

van Lies Jans, Peter Persyn, Cindy Franssen, Lorin Parys, Katrien Schryvers en Martine Taelman
1438 (2017-2018) nr. 3

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende rouwondersteuning op de werkvloer

van Peter Persyn, Axel Ronse, Piet De Bruyn, Björn Anseeuw, Peter Wouters en Danielle Godderis-T'Jonck
1698 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Tine van der Vloet, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys, Elke Sleurs, Peter Persyn en Danielle Godderis-T'Jonck
1638 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 12 - wednesday 12 december 2018 15.35u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 10 - wednesday 28 november 2018 15.08u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 27 november 2018 14.54u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Brussel 2018-2019 en Vlaamse Rand 2018-2019

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
15 (2018-2019) nr. 2-B

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Brussel 2018-2019 en Vlaamse Rand 2018-2019

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
15 (2018-2019) nr. 2-B

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Brussel 2018-2019 en Vlaamse Rand 2018-2019

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
15 (2018-2019) nr. 2-B
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2