Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben 2de ondervoorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vast lid van de commissie Brussel & Vlaamse Rand en plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs en de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting.

Binnen de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leg ik me vooral toe op de Vlaams Sociale Bescherming, ouderenzorg, mantel- en thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Daarnaast houd ik me specifiek bezig met jongdementie en kraamzorg. Ook thema’s als zorgstrategische planning, ziekenhuizen, gezondheidspromotie en –preventie, ge/misbruik van middelen volg ik mee op.

In de commissie Brussel & Vlaamse Rand kan ik terugvallen op mijn ervaringen als huisarts en inwoner van de gemeente Bertem, gelegen aan de rand van de Vlaamse Rand. Mijn focus in deze commissie ligt op het respect voor het Nederlands bij noodoproepen en bij dringende zorgverlening en het wegwerken van de achterstand inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brussel en de Vlaamse Rand.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Onderwijs volg ik een aantal thema’s van op afstand, o.a. uitwisseling van ervaring inzake onderwijs met het Zuiden. Mijn interesse in de commissie Algemeen Beleid, Financiën & Begroting gaat naar alternatieve financieringsvormen (crowdfunding, sociale bevaks, sociale impact obligaties, …).

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, dan kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina: http://www.peterpersyn.be/stel-je-vraag.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Danielle Godderis-T'Jonck, Peter Persyn, Griet Coppé, Katrien Schryvers, Freya Saeys en Lorin Parys
1850 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

van Willy Segers, Lorin Parys, Peter Van Rompuy, Peter Persyn, Jo De Ro en Michel Doomst
1860 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende het beter op elkaar afstemmen van de aanpassingspremie voor personen met een handicap en de aanpassingspremie voor ouderen

van Peter Persyn, Tine van der Vloet, Valerie Taeldeman, Jelle Engelbosch, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1852 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 24 - woensdag 13 februari 2019 16.35u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 29 januari 2019 14.09u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 20 - woensdag 23 januari 2019 14.37u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet betreffende de woonzorg

van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een volwaardige Vlaamse sociale bescherming in Brussel

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet
1597 (2017-2018) nr. 2

Verslag over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende een volwaardige Vlaamse sociale bescherming in Brussel

namens Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand, verslag door Joris Poschet
1597 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2